رنگ ویترای ۴۰ میل وستا

رنگ ویترای ۴۰ میل وستارنگ ویترای ۴۰ میل وستا

Vesta Artistic Colour Vitrail

ویترای رنگ وستا (رنگ شیشه)

دارای حجم ۴۰ میلی لیتر

قابل حل شدن با تینر

دارای ماندگاری بالا 

 

۴۷۵,۰۰۰ ریال۹۵۰,۰۰۰ ریال

صاف