رنگ ویترای ۳۰ سی سی آسن

رنگ ویترای ۳۰ سی سی آسنرنگ ویترای ۳۰ سی سی آسن

Vitrail Asen 30cc

ویترای ۶ و ۱۲ رنگ آسن

دارای حجم ۳۰ سی سی

همراه با ۱ عدد تینر در محصول

مخصوص نقاشی برروی شیشه 

۳۵۰,۰۰۰ ریال۶۲۰,۰۰۰ ریال

صاف