مهره شیشه ای مخصوص کاغذ اهار مهره

مهره آهار

با دسته چوبی و سنگ شیشه ای

مخصوص ساخت کاغذ آهار مهره

۴۸۰,۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد