قلمتراش دو تیغه دسته استخوان طرح شاخ گوزن توسلیان

قلمتراش دو تیغه دسته استخوان طرح شاخ گوزنقلمتراش دو تیغه دسته استخوان طرح شاخ گوزن

قلمتراش دو تیغه جواد توسلیان

دسته استخوان طرح شاخ گوزن

مناسب تراشیدن انواع قلم نی

دارای دسته پرانتزی شکل

طول دسته ۱۲ سانت پلاک دار

تیغه های بسیار تیز و برنده

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

صاف