قلمتراش دوتیغه جواد توسلیان دسته استخوان شتر سفید اعلا