قط زن چوب عناب

حراج!
قط زن چوب عنابقط زن چوب عناب

قط زن ساخته شده از چوب عناب

دارای سطح محدب و محکم 

رویه مسطح و انعطاف پذیر نسبت به تیغه قلم تراش

دارای سماده در پشت قط زن برای پرداخت نهایی قلم

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار