سنگ رومی

سنگ رومی مخصوص تیز کردن چاقو و قلمتراش خوش نویسی

طول 19 سانتی متر

پهنا 4.3 سانتی متر

ضخامت 1.1 سانتی متر

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد