سنگ رومی

سنگ رومیسنگ رومی

سنگ رومی مخصوص تیز کردن چاقو و قلمتراش خوش نویسی

۶۵۰,۰۰۰ ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال

صاف