قلمدان رومیزی خاتم خورشیدی اعلا داخل خاتم

قلمدان رومیزی خاتمقلمدان رومیزی خاتم

ساخته  شده از چوب مرغوب

تزیین شده با خاتم

منقوش به خاتم شش پری با رنگ آمیزی طلایی و سفید

درون قلمدان (کف داخلی) مزین شده با خاتم

دارای ابعاد دهانه۶/۵ سانتی متر

دارای ارتفاع ۹/۵ سانتی متر

 

۸۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار