مهره عقیق خرطومی با دسته چوبی

مهر عقیق قرمز

بهترین نوع عقیق

دسته چوب گردو

بسط دسته و مهره استیل

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

صاف