مرکب ممتاز خوشنویسی سبز

ساخت ایران

رنگ سبز

مناسب خوشنویسی و نگارگری

حجم ۶۰ میلی لیتر

۹۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار