مرکب خوشنویسی ممتاز آبی

ساخت ایران

حجم ۶۰ سی سی

قوطی پلاستیکی

مناسب خوشنویسی و نگارگری

مناسب نقاشیخط

۹۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار