قلمدان رومیزی طرح چرم

جاقلمی رومیزی

ارتفاع ۱۲ سانتی متر

قطر دهانه ۹ سانتی متر

چرم دوزی دستی

 

۱۵۰,۰۰۰ ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال

صاف