قلمتراش دوتیغه جودان کاری شده دسته پلاک دار سفارشی جواد توسلیان

حراج!

قلمتراش دوتیغه

ساخت استاد جواد توسلیان

دسته ۱۲ سانت

جودان کاری پشت تیغه 

جودان کاری توی قبضه

دسته پلاک دار

۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

صاف