فیلم آموزش قلمتراشی و تراشیدن قلم

فیلم آموزش قلمتراشی و تراشیدن قلمفیلم آموزش قلمتراشی و تراشیدن قلم

فیلم آموزش قلمتراشی و تراشیدن قلم خوش نویسی

آموزش شیوه های مختلف تراش قلم

همراه با استادان خوشنویس معاصر ایران

 

۲۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار