سنگ رومی

سنگ رومی مخصوص تیز کردن چاقو و قلمتراش خوش نویسی

مناسب جهت تیز کردن انواع چاقو

بهترین نمونه سنگ موجود بازار

۶۵۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

صاف