دوات خوشنویسی شیشه ای فانتزی با درب نقره ای

دوات خوشنویسی شیشه ای فانتزی با درب نقره ایدوات خوشنویسی شیشه ای فانتزی با درب نقره ای

دوات خوشنویسی شیشه ای فانتزی

دارای ارتفاع ۴ سانتی متر

 درب نقره ای به طول ۶ سانتی متر

قطر دهانه در حالت باز بودن درب ۴٫۵ سانتی متر

 

۱۵۰,۰۰۰ ریال

صاف