مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی(قسمت سوم )
مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت سوم )

شناخت مضامین کتیبه های نگاشته شده بر سفال مینایی

در این نوشته بخش دیگری از مقاله مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت سوم ) را خواهید خواند و مضامین کتیه های تاریخی را به صورت تکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 

دعا و طلب خیر

بخش عمده ای از سفال های مینایی تنها حاوی دعاهای متداول طلب خیر من جمله: عزت، سعادت، قدرت، دوام و سلامت دائم برای صاحب ظرف هستند.

در این پژوهش، دو کتیبه که دور حاشیه ی داخلی و خارجی کاسه مینایی موجود در موزه آشمولین در آکسفورد انگلستان نگاشته شده، مورد خوانش قرار گرفته است. کتیبه اول در بخش داخلی به خط کوفی و کتیبه دوم در بخش خارجی به خط رقاع متمایل به نسخ نوشته شده و در هر دو برای صاحب ظرف، طلب خیر و آمرزش و بقا شده است.

متن بخش داخلی (عکس ۱): “العز الدائم و الاقبال الزائد و السعاده السلامه و السعاده و السعاده و السلامه و السلامه و الدوله و السرور و السعاده و السعاده و السعاده و النعمه … السلامه و البقا لصاحبه.”

متن بخش خارجی (عکس ۲): “العز الدائم و الاقبال الزائد و النصر الغالب و العز القایم و الجد الصاعد و السعاده و السلامه و الکرامه و القدره و البقا لصاحبه.”

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی

متن هایی با مضمون دعا برای سلامت، سعادت، عزت و بزرگی، پیروزی و بقا برای صاحب شی در بسیاری از آثار مینایی مشاهده می شود. این متن ها عموما در داخل یک قاب که به صورت دو حاشیه موازی دورتا دور لبه در بخش داخلی و خارجی شی ترسیم شده، نگاشته شده است.

 

این نوشته برگرفته از مقالهمطالعه مضمونی کتیبههای سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی نوشته ملیکا یزدانی و فرهاد خسروی بیژائم می باشد.

 مقاله مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت سوم ) ادامه دارد…

علاقمندان و همراهان به این مطلب میتوانند بخش های بعدی را از لینک های زیر بخوانند:

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت اول)
مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت دوم )

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت سوم )

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت چهارم )

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت پنجم )

 مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت ششم)
مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت هفتم)
مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی (قسمت هشتم)
 

 
 
 

مقالات تخصصی خط و کتابت

شامل مقالات تخصصی خط و کتابت ۱ و ۲

مجموعه کرونولوژی خوشنویسی ایرانی

 نوشته:دکتر حمیدرضا قلیچ خانی

مطالعه مضمونی کتیبه های سفال مینایی ایران در دوره میانی اسلامی