بررسی وتحلیل خط کوفی در طراحی پوستر(بخش ششم)

پوستر بر گرفته شده از خط کوفی مغربی

1- پوستر نمایشگاه قرآن کریم، طراح قباد شیوا

خوانایی، اولین اولویت طراح در انتخاب این خط برای پوستر بوده است. غالب بودن دور حروف نسبت به سطح، چنان چه در خصوصیات این خط ذکر شد، پویایی و حرکت را به لحاظ تجسمی، القاء می کند.

حرکات آزاد در حروف، عمودی چون “” و “ل” در عین ایستایی، فضایی فانتزی گونه و متناسب با هنر مدرن را ایجاد کرده است. قابلیت ارتفاع دادن حروف عمودی چه در صعودات و چه در نزولاتی چون دنباله حرف “م”، در این کار، به بستن کادر و ایجاد ترکیب بندی مناسب، بسیار کمک کرده است.

٢- پوستر یا اباعبدالله، مسعود نجابتی

از ویژگی های این نوع خط به کار گرفته شده در این پوستر، تراش خاص قلم است که باعث مدرن شدن حروف و زیبایی بصری به لحاظ فرمی، شده است. طراح با اغراق در نقاط ضعف و قوت حروفی چون “ح”، “ن”، “”” و “ل”، عنوانی منسجم، خوانا و شکیل را خلق کرده است. یکی از ویژگی های دیگر این خطوط، قطع بیاض (حرکت افقی در صفحه) می باشد که این مطلب در طراحی پوستر لحاظ شده و موجب گردیده پوستر در چنین قالبی طراحی گردد.

نتیجه گیری

چنان که در نمونه پوسترهای تایپوگرافی معاصر مشهود است، به نظر می رسد، این سه نوع خط کوفی (کوفی، بنایی، کوفی مشرقی و مغربی)، بیشتر مورد استفاده طراحان گرافیک بوده است. پس از تجزیه و تحلیل پوسترهای تایپوگرافی فارسی و تطابق دادن آنها با این خطوط می توان گفت به دلیل داشتن ویژگی های متنوع بصری و در عین حال کاربردی و ساختارهای فرمی متناسب با بیان تجسمی، این خطوط، قابلیت های بسیاری در انتقال مفاهیم به مخاطب را دارا هستند، بنابراین می توانند بستری مناسب را جهت بهره گیری کاربران در طراحی پوسترهای تایپوگرافی فراهمکنند.

لازم به ذکر است هر کدام از این خطوط، نسبت به دیگری، ویژگی فرمی متفاوتی را دارا هستند. برای مثال کوفی بنایی با داشتن حرکت های راست خط (خطوط بدون انحنا) ، به لحاظ بیان تجسمی، می تواند تعریفی خاص از خود در پوستر داشته باشد که در مقایسه با کاربرد حروف در کوفی مشرقی، بسیار متفاوت است. یا پویایی، حرکت و خوانایی قابل ملاحظه در حروف خط کوفی مغربی، بیان تجسمی دیگری خواهد داشت. بنابراین این امکان متنوع در دستان طراح گرافیک می تواند یاری گر او جهت طراحی پوستر با توجه به مفاهیم و مضامین مورد نظرش باشد.

آموزش خط کوفی

جامع ترین مجموعه آموزش خط کوفی

آموزش گام به گام به زبان فارسی

آموزش خواندن و نوشتن خط کوفی به زبان ساده

استاد: محمد وحید موسوی جزایری