بررسی وتحلیل خط کوفی در طراحی پوستر(بخش پنجم)

پوستر بر گرفته شده از خط کوفی مشرقی

١- پوستر نمایشگاه دوسالانه رضوی، طراح فرهود مقدم

این پوستر در نمایشگاه دوسالانه پوستر رضوی برنده جایزه ویژه هیات داوران شده است. عنوان پوستر بر اساس ویژگی های خط کوفی مشرقی، چنان که در بخش های قبل ذکر شد و بر اساس طراحی حروف، به سبکی امروزی تغییر شکل داده و طراحی شده است. تبدیل حروف مدور عنوان مثل حرف “م” و “و”، که در کوفی مشرقی، فرمی مثلث را دارد، به فرم گنبد، تبدیل شده است. ایستایی حرف “ا” در کنار سکون حروف افقی چون “س” و “ش”، تداعی کننده فرم گنبد برای برای مخاطب می باشد. همان طور که مشاهده می شود، دنباله حرف مدور “و”، به سمت پایین و مورب بودن آن که در این جا به نسبت خط کوفی مشرقی، کمی اغراق شده است، سکون کلمه را می شکند و باعث گردش چشم مخاطب می شود. ضمن آن که در عین سادگی فضای مناسبی برای تنفس چشم مخاطب ایجاد می کند.

 

۲- پوستر موزه ها، سازنده جامعه، طراح بیژن صیفوری

ماخذ: خط در گرافیک، ۱۳۹، ۱۳۹۴

استفاده از خصایص خط کوفی مشرقی، از جمله غالب بودن سطح در این پوستر، مشهود است. حروف مدوری چون، “و”، “ق” و “،” که در این خط به فرم هندسی مثلث تبدیل می شود، سکون و سنگینی خاصی را در این پوستر خلق کرده است. در واقع طراح با استفاده از فرم های هندسی این نوع خط کوفی و رنگ دادن به آن، قصد ایجاد بافت را داشته است. چرا که خوانایی این خط به نسبت خط کوفی مغربی و بنایی، کمی دشوار به نظر می رسد. قرار گرفتن حروف عموداتی چون “” و “ل”، در کنار حروف افقى “ک” و “ت”، ریتمی زیبا را به نمایش گذاشته که این ریتم توسط حروف موربی چون “ح”، “خ” و “ر” شکسته شده و در نهایت گردش چشم را، سهل می کند. طراح در این پوستر با تکرار حروف توانسته طرح را به یکی از ویژگی های خطوط سنتی که تکرار و سیاه مشق نویسی است نزدیک گرداند.

آموزش خط کوفی

جامع ترین مجموعه آموزش خط کوفی

آموزش گام به گام به زبان فارسی

آموزش خواندن و نوشتن خط کوفی به زبان ساده

استاد: محمد وحید موسوی جزایری