آموزش تراش قلم نی خوشنویسی به صورت تصویری و گام به گام

آموزش گام به گام و قدم به قدم تراش قلم نی خوشنویسی در این آموزش که به صورت تصویری بوده و حدود ۸ دقیقه زمان دارد استاد از مرحله اول انتخاب قلم و تعیین بهترین جهت برای تراش قلم در دانگ های کوچک و بزرگ توضیحات خود را شروع میکند، آموزش انتهاب صحیح جهت بالای نی خوشنویسی و بهترین وضعیت در هنگام تراش و محل برای در دست گرفتن قلم نی و بهترین نقطه برای شروع تراش را به خوبی اموزش می دهند.

در گام های بعدی تفاوت سفتی و محکم بودن نوک قلم و بالای قلم توضیح داده میشود و سپس مراحل تراش قلم را از مرحله فتح آغاز می گنیم و نحوه صحیح تراش قلم و در دست گرفتن صحیح قلمتراش و نحوه صحیح فشار و چرخش ان را بر روی قلم توضیح می دهند.

مرحله ندح و کنار برداری برای رسیدن به اندازه مطلوب نوک قلم و راه های برداشتن گوشت های قلم تا رسیدن به مرحله مناسب توضیح داده شده است، این فیلم را بهتر است با یکدیگر دیده و از نحوه آموزش و تراش قلم به صورت دقیق استفاده کنیم.

[arve url=”http://cdhonari.ir/ghalamtarash/amozeshghalamtarashi.mp4″ align=”center” /]