بایگانی برچسب ها: نکاتی پیرامون انواع مرکب ، نحوه و میزان مرکب برداری درخوشنویسی

نکاتی پیرامون انواع مرکب ، نحوه و میزان مرکب برداری درخوشنویسی

مرکب خوشنویسی مهر
نکاتی پیرامون انواع مرکب ، نحوه و میزان مرکب برداری درخوشنویسی   نحوه و میزان مرکب برداری ، از اهمیت زیادی برخوردار است . بمنطور دقت و تمرکز بیشتر ، ظرف دوات در دست چپ قرار می گیرد تا فاصله دست و مرکب زیاد نشود . بعلاوه اگر این فاصله زیاد باشد ، فاصله مرکب برداری و نگارش زیاد می شود و امکان خشک شدن نوک قلم خوشنویسی بیشتر می شود . بخصوص هنگامی که .