مرکب خوشنویسی بدر قطره چکانی حجم ۳۰ سی سی

مرکب-خوشنویسی-بدرمرکب-خوشنویسی-بدر

مرکب خوشنویسی

رنگ مشکی

سازنده بدر

حجم 30 سی سی

۷,۰۰۰ ریال

موجود در انبار