قلمتراش خوشنویسی اسد اشتری با دسته فیبر مشکی و قرمز