قلمتراش تک تیغه سر طوطی کلکسیونی ندرلو

قلمتراش کلکسیونی زیبا

تیغه سفارشی عالی

دسته شاخ گوزن

طول دسته 10 سانتی متر

بابرند سر طوطی تاج دار