قلمتراش تک تیغه اسد اشتری دسته استخوان سفید شتر

قلمتراش تک تیغه اسد اشتری دسته استخوان سفید شتر از نمای بالاقلمتراش تک تیغه اسد اشتری دسته استخوان سفید شتر از نمای بالا

قلمتراش یک تیغه

باربند برنج

دسته استخوان سفید

تیغه جودان کاری

طول دسته 10.5 سانت متر

۸۰۰,۰۰۰ ریال

فقط 1 عدد در انبار موجود است