سنگ رومی مخصوص تیز کردن قلمتراش و چاقو

طول 19 سانتی متر

عرض 2.5 سانتی متر

ضخامت 1 سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد