بایگانی دسته بندی: خط نسخ و ثلث خودکاری

خط نسخ و ثلث خودکاری

فروشگاه اینترنتی قلمتراش

قلمتراش-دات-آی-آر
فروشگاه اینترنتی قلمتراش     قلم تراش ، فروشگاه اینترنتی ابزار و ادوات خوشنویسی کتایت و نقاشیخط به یاری خداوند متعال از نابسنان ۱۳۹۴ فعالیت خود را شروع کرده است. فروشگاه اینترنتی قلمتراش با هدف تامین بخش عظیمی از نیاز هنرمندان خطاط و خوشنویس ایران عزیز پای به عرصه اینترنت گذاشته و امیدوار است با عنایت خداوند متعال و یاری شما هنرمندان عزیز در راه رسیدن به این هدف موفق باشد. . برخی از .